25.07.2018

Архив по дням: 25 июля, 2018

Багъманчи Гъази

Ванал цIа къабавсса хъинну чансса бакъа бакъахьунссар. Амма ва ттула цIанихсса шяравучуная ттун цал...