02.11.2015

Архив по дням: 2 ноября, 2015

Жижара

ЖАХIПАРДУЛ АРС ХIАСАНОВ ИЛИЯС Октябрь зурул 13-нний, хар-хавар бакъана инфаркт хьуну, оьрмулул 71 шинаву...