01.09.2022

Архив по дням: 1 сентября, 2022

Жижара

НурмахIа­ммадлул арс Мяммаев НурмахIаммад Вай гьантрай жуятува лавгунни хIурмат бусса зунттал чув, дакI-аьмал авадансса...