18.06.2022

Архив по дням: 18 июня, 2022

Хъаннил мажлис Гъумук

Июнь зурул 15-нний Гъумук Культуралул къатраву хьунни республикалул хъаннил мажлис. Ванил сиптачитал бия Да­гъусттаннал...

Украиннава зана хьунни

Сайки мукьвахъул барзру хьунни Украиннал аьрщарай дяъвилул хасъсса операция най. Вай гьантрай ЦIуссалакрал райондалийсса...