10.11.2018

Архив по дням: 10 ноября, 2018

Жижара

МахIаммад­рамазаннул арс Садикьов Нуруллагь Ноябрь зурул 3-нний, захI­матсса цIуцIаврища ххассал къав­хьуну, 70 шин хьун...