Октябрь 2019

Архив по месяцам: Октябрь 2019

ЧIяву баннав лак!

«Къалпуз бухъарча, гивугу лякъинтIиссар лаккучу» тIисса махъру хIакьсса махъру бур. Бусанна циваннив.