Жижара

Маликлул душ Исяева Камила

Рамазан зурул ахирданий, кIул бакъасса апатI ялун бивну, оьрмулул дязаннив дунияллия лавгунни ГьукIурдал шяравасса Маликлул ва Асиятлул душ Камила Исяева. Читать далее