Запись

«Хьюму муси»

ХьхьичIавасса грекнал зайтундалул (оливкалул) аьгъушиврийн хьюму муси учайсса бивкIун бур, Египетнаву тIурча, му ккалли дувайсса диркIссар тIар хъуннасса бахшишран.